Jak działamy ?

Głównym punktem działalności misji "Nowa Nadzieja"oddział w Ustroniu są trzydniowe Dni Skupienia, które odbywają się co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, w każdy drugi weekend miesiąca.

Ich celem jest przedstawienie drogi uwolnienia od nałogów, uzdrowienia duszy i ciała wszystkim, którzy tego potrzebują poprzez wykłady Słowa Bożego, świadectwa ludzi wyzwolonych, koncerty, grupowe i indywidualne poradnictwo.     

Na Dni Skupienia zapraszamy również doświadczonych terapeutów znających temat z autopsji, założycieli ośrodków dla osób uzależnionych i bezdomnych, liderów grup wsparcia oraz byłych uzależnionych, którzy swoim świadectwem życia zachęcają do zmiany poszukujących wyjścia z problemów.
Każdy uczestnik w czasie trwania Dni Skupienia ma zapewniony nocleg i pełne wyżywienie oraz może zaopatrzyć się w potrzebną odzież.

 

Misja jest także organizatorem Grupy Wsparcia, która odbywa się w każdy piątek o godzinie 18:00.
Każdy, kto zmaga się z nałogiem lub innymi problemami może tam uzyskać pomoc i wsparcie. Ciepły posiłek jest tylko wstępem do wspólnego śpiewu, modlitw, świadectw i dzielenia się Słowem Bożym.

 

W grudniu organizujemy kolację wigilijną, podczas której prezentowane jest przesłanie bożonarodzeniowe oraz rozdawane są paczki świąteczne.

 

Pomagamy także w wybraniu stacjonarnych ośrodków dla osób uzależnionych i bezdomnych oraz w zorganizowaniu do nich dojazdu.

Script logo