O nas

Misja "Nowa Nadzieja" jest ewangeliczną organizacją charytatywną, która powstała w roku 1988 i działa w ramach Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

 

Nasz oddział w Ustroniu jest ponad 30-osobowym zespołem wolontariuszy. Większość z nas zmagała się z różnego rodzaju uzależnieniami, ale doświadczyliśmy tego, o czym pisze psalmista: " Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje " Psalm 40;3.

Wyrwani z pomocą Bożą z nałogów doświadczamy prawdziwej wolności.

Nasza radością i wielką pasją jest dzielenie się z innymi tym, co sami przeżyliśmy.

Nasz oddział misji w Ustroniu jest pierwszym, który ponad 30 lat temu rozpoczął tego typu służbę.

 

Podstawy prawne

Misja "Nowa Nadzieja" jest jednostką organizacyjną Kościoła Zielonoświątkowego w RP prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873

Misja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254) oraz Statut Misji zatwierdzony przez władze Kościoła.

 

 

Script logo