Kontakt

Adres:

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja" Oddział w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 75,

tel: 33 854 32 76, 600 346 967,

tel. do rejestracji na Dni Uwolnienia: 600 346 967

mail: nowanadziejamisja@gmail.com

Nr konta bankowego: 20 1050 1096 1000 0001 0494 4962

 

 

 

 

Script logo