Najbliższe Dni Uwolnienia

 

PROGRAM I REGULAMIN DNI  UWOLNIENIA 7 - 10 MARCA 2024

Misja ''NOWA NADZIEJA'' w Ustroniu 

 

Czwartek 07.03.2024

18.00                           przyjęcie uczestników

19.30                           kolacja

22.00 - 06.00              cisza nocna

 

Piątek 08.03.2024

07.30 - 08.00              modlitwa

08.00 - 09.00              śniadanie

09.00 - 10.30              przywitanie uczestników

10.30 - 11.30              I sesja wykład: Andrzej Luber

11.30 - 12.30             przerwa

12.30 - 13.30              II sesja wykład: Andrzej Luber

13.30 - 14.30              obiad

14.30 - 15.30              świadectwa i pieśni

15.30 - 16.00              przerwa

16.00 - 17.30              spotkania w grupach

17.30 - 18.30              kolacja

18.30 - 20.30              koncert debiutów, pieśni i świadectwa

20.30 - 21.30              film

22.00 - 06.00              cisza nocna

 

Sobota 09.03.2024

07.30 - 08.00              modlitwa

08.00 - 09.00              śniadanie

09.00 - 10.00              I sesja wykład: Andrzej Luber

10.00 - 10.30              przerwa

10.30 - 11.30              II sesja wykład: Andrzej Luber

11.30 - 12.30              przerwa

12.30 - 13.30              III sesja wykład: Andrzej Luber

13.30 - 14.30              obiad  

14.30 - 15.30              świadectwa i pieśni cz. I

15.30 - 16.00              przerwa

16.00 - 17.30              świadectwa i pieśni cz. II

17.30 - 18.30              kolacja

18.30 - 20.30              IV sesja–nabożeństwoAndrzej Luber

20.30 - 21.30              pieśni, rozmowy duszpasterskie

22.00 - 06.00              cisza nocna

 

Niedziela 10.03.2024

07.30 - 08.00              modlitwa

08.00 - 09.00              śniadanie

9.30 - 12.00              nabożeństwo ewangelizacyjne - Andrzej Luber

12.30 - 13.30              obiad

13.30 - 15.00              relacje uczestników z kończących się Dni Skupienia przy kawie i cieście

 

Warunkiem uczestnictwa w Dniach Uwolnienia

jest podporządkowanie się regulaminowi!

 

Regulamin Dni Uwolnienia:

 

1. Każdy uczestnik rejestruje się w recepcji, gdzie otrzyma identyfikator

uprawniający do korzystania z posiłków i noclegu.

a) przed wyjazdem należy go oddać do pudełka w szatni lub

duszpasterzom Misji,

b) duszpasterze i wolontariusze Misji mają również swoje identyfikatory,

 

2. Uczestnictwo na wykładach jest obowiązkowe:

a) prosimy o punktualność na wykładach,

b) na dużą salę wchodzimy od strony szatni,

c) bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykładów,

d) zakaz robienia zdjęć na sali podczas wykładów i modlitw,

e) na wykłady nie przynosimy żadnych napojów ( ewentualnie woda w butelce ).

 

3. Zakaz chodzenia z kawą herbatą po korytarzach i schodach, nie pijemy kawy i herbaty w pokojach – tylko na stołówce. Kawa i herbata jest serwowana na długich przerwach bezpłatnie.

 

4. Zakaz wstępu do pomieszczeń gospodarczych nie związanych z noclegiem i toaletą.

 

5. Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby pod ich wpływem będą usuwane z obiektu.

 

6. Zakaz palenia na terenie obiektu kościoła ( wyznaczono specjalne do tego miejsce poza obiektem kościoła tzw. „diabelski kosz”).

 

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach. Pokoje prosimy zamykać, cenne rzeczy trzymać przy sobie. Po zakończeniu Dni Uwolnienia klucze od pokoi należy pozostawić w drzwiach.

 

8. Zachowaj po sobie czystość i porządek.

 

9. W razie złego samopoczucia proszę zgłaszać się do służby medycznej, ( noszą oznakowane kamizelki ).

 

10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń służby porządkowej,

( noszą oznakowane kamizelki ).

 

11. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.

Script logo