Najbliższe Dni Uwolnienia

 

PROGRAM  DNI  UWOLNIENIA 8 - 11 czerwca 2023

Misja ''NOWA NADZIEJA'' w Ustroniu 

 

Czwartek 08.06.2023

18.00                           przyjęcie uczestników

19.30                           kolacja

22.00 - 06.00              cisza nocna

 

Piątek 09.06.2023

07.30 - 08.00              modlitwa

08.00 - 09.00              śniadanie

09.00 - 10.30              przywitanie uczestników

10.30 - 11.30              I sesja wykład: Dariusz Suszek

11.30 - 12.00              przerwa

12.00 - 13.00              II sesja wykład: Dariusz Suszek

13.00 - 13.30              modlitwa, rozmowy duszpasterskie

13.30 - 14.30              obiad

14.30 - 15.45              świadectwa i pieśni

15.45 - 16.00              przerwa

16.00 - 17.30              spotkania w grupach

17.30 - 18.30              kolacja

18.30 - 20.30              koncert debiutów, pieśni i świadectwa

20.30 - 21.30              film

22.00 - 06.00              cisza nocna

 

Sobota 10.06.2023

07.30 - 08.00              modlitwa

08.00 - 09.00              śniadanie

09.00 - 10.00              I sesja wykład: Dariusz Suszek

10.00 - 10.15              przerwa

10.15 - 11.15              II sesja wykład: Dariusz Suszek

11.15 - 12.00              przerwa na kawę i wspólne rozmowy

12.00 - 13.00              III sesja wykład: Dariusz Suszek

13.00 - 13.30              modlitwa, rozmowy duszpasterskie

13.30 - 14.30              obiad  

14.30 - 15.30              świadectwa i pieśni cz. I

15.30 - 16.00              przerwa

16.00 - 17.30              świadectwa i pieśni cz. II

17.30 - 18.30              kolacja

18.30 - 20.30              IV sesja–nabożeństwoDariusz Suszek

20.30 - 21.30              pieśni, rozmowy duszpasterskie

22.00 - 06.00              cisza nocna

 

Niedziela 11.06.2023

07.30 - 08.00              modlitwa

08.00 - 09.00              śniadanie

10.00 - 12.00              nabożeństwo – EWANGELIZACJA – Dariusz Suszek

12.30 - 13.30              obiad

13.30 - 15.00              relacje uczestników z kończących się Dni Skupienia

15.00                          kawa i ciasto na pożegnanie

 

 

Script logo